Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):16-26. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.016

Життєздатність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023
в нанокомпозиті бентоніту

Курдиш І.К., Рой А.О., Войчук С.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Розробка високоефективних форм мікробних препаратів для рослинництва є актуальним завданням науки, що сприятиме подальшій біологізації землеробства і отриманню високоякісної продукції. Мета. Дослідження впливу взаємодії штамів азотфіксувальних бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В -7076 та фосфатмобілізувальних бактерій Bacillus subtilis ІМВ В-7023 з наночастками природного глинистого мінералу бентоніту на життєздатність клітин. Методи. Азотфіксувальні бактерії A. vinelandii ІМВ В-7076 культивували в середовищі Ешбі, фосфатмобілізувальні бактерії B. subtilis ІМВ В-7023 – в глюкозо-мінеральному середовищі. Виготовляли 10-20% нанокомпозит бентоніту, до якого додавали 10% суспензії чистих культур чи змішаної культури бактерій. Життєздатність штамів визначали після їх зберігання при кімнатній температурі протягом 1–6 місяців. Електронну мікроскопію бактерій проводили на трансмісійному електронному мікроскопі JEM-1400 (Jeol, Японія). Результати. Взаємодія A. vinelandii ІМВ В-7076 і B. subtilis ІМВ В-7023 – компонентів комплексного бактеріального препарату, з наночастками 10–20% нанокомпозиту бентоніту значно підвищувала життєздатність цих бактерій. Після 6 місяців їх зберігання в 20% бентоніті кількість життєздатних клітин азотобактера знижувалась на 45%, а бацил – на 11,5%, тоді як у середовищі без наноматеріалу – більше, ніж на 2 порядки і в 2,2 рази відповідно. За бактеризації насіння пшениці нанокомпозитним комплексним бактеріальним препаратом суттєво зростала довжина паростків рослин. Висновки. Взаємодія A. vinelandii ІМВ В-7076 і B. subtilis ІМВ В-7023 з наночастками бентоніту значно підвищувала життєздатність цих штамів, що є передумовою для виготовлення нанокомпозитного комплексного бактеріального препарату для рослинництва на основі даних бактерій.

Ключові слова: A. vinelandii ІМВ В-7076, B. subtilis ІМВ В-7023, життєздатність бактерій, нанокомпозит бентоніту.

Повний текст (PDF, укр)