2019, том 81, №5

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05

Експериментальні праці 

Деструкція біоплівок за дії поверхнево-активних речовин, синтезованих у різних умовах культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
Пирог Т.П., Ключка І.В., Ключка Л.В., Шевчук Т.А., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):3-15. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.003

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Життєздатність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 в нанокомпозиті бентоніту
Курдиш І.К., Рой А.О., Войчук С.І.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):16-26. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.016

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив гексахлорбензолу на мікробіоту чорноземного ґрунту
Ямборко Н.А., Дімова М.І., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):27-35.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.027

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Кореляційна залежність біосинтезу антибіотичних сполук і інших біологічно активних речовин у ґрунтових стрептоміцетів
Лобода М.І., Войчук С.І., Білявська Л.О.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):36-47. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.036

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Мікробіота грунту ризосфери сої за використання ризоактиву і гербіцидів
Карпенко В.П., Заболотний О.І., Притуляк Р.М., Голодрига О.В., Леонтюк І.Б., Розборська Л.В., Новікова Т.П., Патика В.П.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):48-61. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.048

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Нові антибіотики ензибіотичного комплексу Streptomyces albus
Тодосійчук Т.С., Клочко В.В., Савчук Я.І., Кобзиста О.П.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):62-72.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.062

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Антиаденовірусна активність наночастинок діоксиду титану
Паньківська Ю.Б., Білявська Л.О., Повниця О.Ю., Загорний М.М., Рагуля А.В., Харчук М.С., Загородня С.Д.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):73-84. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.073

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Термоактивація піоцинів Pseudomonas aeruginosa
Балко О.І., Балко О.Б., Авдєєва Л.В.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):85-97.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.085

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Огляди літератури 

Біорізноманітність і функціональні властивості ендофітних прокаріотів
Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):98-113. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.98

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Сучасний стан проблеми пробіотичних препаратів
Сафронова Л.А., Іляш В.М.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):114-140. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.114

Резюме | Повний текст (PDF, рос)