Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):107-117. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.107

Біологічна активність позаклітинного лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7724

Федосова Н.І.1, Черемшенко Н.Л.1, Гетьман К.І.2, Караман О.М.1, Симчич Т.В.1, Іванченко А.В.1,
Данилюк О.І.1, Воєйкова І.М.1, Діденко Г.В.1

1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
вул. Васильківська, 45, Київ, 03022, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідження in vitro ряду показників біологічної активності позаклітинного лектину B. subtilis ІМВ B-7724. Методи. В якості продуцента позаклітинного лектину вивчали штам B. subtilis ІMB В-7724. Бактерії культивували на середовищі Гаузе глибинним способом на качалках. In vitro досліджували показники активності (гемаглютинуючої, цитотоксичної, цитолітичної) культуральної рідини та виділеного з неї лектину. Статистичну обробку результатів проводили з використанням t-критерію Ст’юдента. Результати. Отримані результати свідчать про наявність в культуральній рідині B. subtilis ІMB В-7724 лектиноподібної речовини, яка має суттєвий цитотоксичний та цитолітичний вплив на пухлинні клітини. Максимальну гемаглютинуючу (2048 титр-1 РГА) та цитотоксичну (ІЦ=95,0±2,0%) активність виявляв лектин, отриманий з культуральної рідини на 4-ту добу росту штаму. Висновки. Значна гемаглютинуюча активність речовини, отриманої з культуральної рідини B. subtilis ІMB В-7724, вказує на її приналежність до класу лектинів. Отриманий позаклітинний бактеріальний лектин in vitro володіє суттєвою цитотоксичною активністю по відношенню до пухлинних клітин.

Ключові слова: B. subtilis ІMB В-7724, культуральна рідина, лектин, гемаглютинуюча активність, цитотоксична активність, пухлинні клітини.

Повний текст (PDF, укр)