Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):90-106. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.090

Особливості формування структурово-функціонального складу мікробіому
чорнозему цілинного в степу України

Патика М.В.1, Тонха О.Л.1, Сінченко В.М.2, Гончар А.М.1, Патика Т.І.1

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, Київ, 03041, Україна

2Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
вул. Клінічна, 25, Київ, 03141, Україна

Мета. Провести комплексні дослідження ресурсів біому і структури мікробного (прокаріотного) різноманіття, яке формується в цілинному чорноземі, на прикладі Українського природного степового заповідника «Михайлівська цілина». Методи. Мікробіологічні – посіви мікроорганізмів різних фізіологічних груп на поживні середовища, визначення коефіцієнтів функціональної спрямованості. Молекулярно-біологічні – екстракція тотальної ДНК, електрофоретичне розділення продуктів ампліфікації 16S рРНК, аналіз поліморфізму довжин рестрикційних фрагментів, біоінформативний аналіз. Результати. Встановлено, що в середньому в шарі ґрунту 0–40 см найвищою біогенністю характеризувався варіант лісосмуги, де показник досягав 39,9 млн КУО/г, що пов’язано із надходженням значної кількості рослинних решток, далі у порядку зменшення: абсолютна цілина (31,0) → рілля (29,5) → переліг (26,2) → кошена цілина (23,1 млн КУО/г). Висновки. Молекулярно-біологічний аналіз складу еубактеріальних ценозів чорноземів виявив значне домінування некультивованих видів бактерій у варіанті «абсолютна цілина» (до 68%) у порівнянні з варіантом «рілля» (до 17%). Аналіз поліморфізму прокаріотного комплексу чорноземів виявив зменшення біорізноманіття бактеріальних угруповань за застосування оранки.

Ключові слова: природний заповідник «Михайлівська цілина», чорнозем типовий, метагеномний склад, філотипова структура, прокаріотний комплекс, профіль tRFLP, мікробне різноманіття.

Повний текст (PDF, укр)