Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):76-89. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.076

Біодеградація парацетамолу нокардіоподібними актинобактеріями

Хоменко Л.А., Ногіна Т.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Провести скринінг штамів актинобактерій, здатних до засвоєння парацетамолу (N-(4-гідроксіфеніл)ацетаміду) та вивчити особливості їх росту на вказаному субстраті. Методи. Роботу виконано з використанням класичних мікробіологічних, фізико-хімічних методів. Токсичну дію парацетамолу вивчали методом серійних розведень. Дослідження парацетамолу та продуктів його біотрансформації визначали двома методами – спектрометричним та тонкошарової хроматографії. Результати. Проведено дослідження здатності штамів актинобактерій до деструкції парацетамолу. У процесі біодеструкції парацетамолу (при початковому вмісті у середовищі 2 г/л) встановлено, що продуктами його окиснення штамами актинобактерій є п-амінофенол, пірокатехін, бензохінон, гідрохінон та муконова кислота, які відносяться до екологічно безпечних речовин і проявляють стимулюючий вплив на ріст та розвиток вищих рослин. Рівень деструкції парацетамолу за 5 діб росту найбільш активним штамом Rhodococcus erythropolis УКМ Ас-23 дорівнює 96,3%. Висновки. Здатність актинобактерій до деструкції парацетамолу свідчить про можливість їх використання у біотехнологіях очищення середовищ від речовин, що містять фенольний гідроксил.

Ключові слова: актинобактерії, парацетамол, біодеструкція, лікарські засоби.

Повний текст (PDF, укр)