Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):54-61.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.054

Вплив рН на формування біоплівки стафілококами

Воронкова О.С., Воронкова Ю.С., Вінніков А.І., Говоруха О.Ю., Шевченко Т.М.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
просп. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна

Вивчення впливу неспецифічного зовнішнього фактора – кислотності середовища – дозволило виявити залежність процесів формування біоплівки від інтенсивності та часу дії фактора. Метою дослідження було вивчення впливу кислотності поживних середовищ на формування біоплівки ізолятами S. aureus та S. epidermidis. Методи. Ізоляти S. aureus (n = 7) та S. epidermidis (n = 20) вирощували на середовищах з різним рН (від 4,0 до 8,0) і культивували 72 год. Через 24, 48 та 72 год культивування визначали кількість життєздатних клітин. Результати. Показано, що максимальне збільшення кількості клітин у плівках S. aureus і S. epidermidis відбувалося в середовищі з нейтральним pH, а темпи приросту кількості клітин були ближчі до максимуму при вирощуванні плівки при рН 6,0 та 8,0. За нейтрального pH максимальна кількість клітин визначалася через 72 год культивування і становила у плівці S. aureus 9,52±8,56 lgКУО/мл, а у плівці S. epidermidis – 9,29±8,07 lgКУО/мл. При рН 4,0 і 5,0 інтенсивність росту культури була найменшою: максимальна кількість клітин у плівці не перевищувала 5,5 lgКУО/мл. Висновок. Ізоляти S. aureus були більш стійкі до змін кислотності середовища порівняно з ізолятами S. epidermidis.

Ключові слова: формування біоплівки, рН, стафілококи.

Повний текст (PDF, англ)