Mikrobiol. Z. 2019; 81(4):42-53.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.04.042

Виявлення фітопатогенів Agrobacterium spp. та їх антагоністів Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis та
Lactobacillus plantarum у квітах та ягодах винограду

Ліманська Н., Галкін М., Маринова І., Іваниця В.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна

Мета. Виявлення представників сапрофітної (Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis, Lactobacillus plantarum) та патогенної (Agrobacterium spp.) мікробіоти у квітах та ягодах винограду. Матеріали і методи. Квіти, неушкоджені зелені та стиглі ягоди відбирали на винограднику Vitis vinifera L. сорту Піно чорний в Одеській області у травні, липні та вересні 2018 р. відповідно. Квіти або ягоди гомогенізували і залишали для процесу аутоферментації на 7 днів. З утвореного ферментованого гомогенату виділяли ДНК і з нею проводили полімеразну ланцюгову реакцію у реальному часі для детекції видів B. thuringiensis, L. plantarum, A. faecalis та Agrobacterium spp. Результати. Серед досліджених видів переважав B. thuringiensis: ці бактерії були ідентифіковані у 50% зразків квітів винограду, у 90% зразків зелених ягід та у 20% стиглих ягід. L. plantarum у квітах не виявлявся, але був наявним у зелених, а потім – у достиглих ягодах винограду (10% досліджених зразків). Результати підтверджують дані літератури, які вказують на зустрічальність B. thuringiensis і L. plantarum на винограді. Наявність A. faecalis і Agrobacterium spp. у квітах та ягодах винограду показана нами вперше. A. faecalis було виявлено у 20% зразків квітів, у 60% зелених ягід та у 20% достиглих ягід. Agrobacterium spp. виявляли у квітах і зелених ягодах (10% зразків), а у стиглих ягодах цих мікроорганізмів знайдено не було. Кількість видів, що виявлялися, збільшувалася у зелених ягодах у порівнянні з квітами і зменшувалася у стиглих ягодах. Висновки. Наявність A. faecalis і Agrobacterium spp. у квітах та ягодах винограду показана нами вперше. Виявлено можливість співіснування в одній екологічній ніші (квіти і зелені ягоди винограду) фітопатогенних агробактерій та їх потенційних антагоністів – Bacillus thuringiensis, Alcaligenes faecalis та Lactobacillus plantarum.

Ключові слова: Bacillus thuringiensis, Lactobacillus plantarum, Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium vitis, Alcaligenes faecalis, сапрофітна мікробіота, фітопатогени, Vitis vinifera.

Повний текст (PDF, англ)