Mikrobiol. Z. 2019; 81(3):84-104. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.03.084

Взаємозв’язок хімічного складу і біологічних властивостей мікробних поверхнево-активних речовин

Пирог Т.П.1,2, Ключка Л.В.1, Шевчук Т.А.2, Мучник Ф.В.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР) є продуктами мультифункціонального призначення, проте в різних умовах культивування продуцентів їх склад та властивості можуть змінюватися.
В огляді наведено дані літератури і власних експериментальних досліджень щодо залежності антимікробної активності ПАР мікробного походження від хімічного складу, а також щодо впливу умов культивування на властивості поверхнево-активних речовин. Аналіз даних літератури засвідчив, що антибактеріальна та антифунгальна активність ліпопептидів залежить від розміру та складу пептидної частини, конформації та довжини ацильного ланцюга, рамноліпідів – від співвідношення моно- і дирамноліпідів у складі комплексу, софороліпідів – від співвідношення лактонної та нелактонної форм цих ПАР. Згідно з даними літератури основними підходами до регуляції біологічних властивостей мікробних ПАР є їх постферментаційна хімічна модифікація, а також вдосконалення штамів-продуцентів методами метаболічної та генетичної інженерії. Результати власних досліджень засвідчують про те, що виявлення потенційних активаторів і/або інгібіторів ключових ферментів біосинтезу компонентів комплексу вторинних метаболітів, відповідальних за певні властивості, з наступною відповідною модифікацією складу поживного середовища дає змогу регулювати склад комплексу, а отже, й властивості цільового продукту.

Kлючові слова: ліпопептиди, рамноліпіди, софороліпіди, антимікробна та антиадгезивна активність, умови культивування, хімічний склад.

Повний текст (PDF, укр)