Mikrobiol. Z. 2019; 81(3):68-83. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.03.068

Хвороби сої за дії фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas

Гнатюк Т.Т.1, Житкевич Н.В.1, Петриченко В.Ф.2, Калініченко А.В.3, Патика В.П.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
просп. Юності, 16, Вінниця, 21100, Україна

3Опольський університет
вул. Дмовського, 1/3, Ополе, 43-365, Польща

Мета. Обґрунтувати і експериментально підтвердити роль бактерій роду Pseudomonas у патогенезі сої та вивчити біологічні властивості домінуючого збудника Pseudomonas savastanoi pv. glycinea. Методи. Теоретичне узагальнення, лабораторно-модельні дослідження, фітопатологічні, мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні та молекулярно-генетичні. Результати. Встановлено, що в різних ґрунтово-кліматичних зонах України найбільшу групу патогенів складають бактерії роду Pseudomonas. Запропоновано методи ідентифікації домінуючого виду фітопатогенної бактерії Pseudomonas savastanoi pv. glycinea, що викликає кутасту плямистість сої. Висновки. Багаторічний моніторинг посівів сої районованих сортів різних ґрунтово-кліматичних зон України показав, що одним з домінуючих збудників бактеріозів є Pseudomonas savastanoi pv. glycinea у колі бактеріальних патогенів цієї рослини. Створено базу профілів ВОХ-фрагментів для колекційних штамів P. savastanoi pv. glycinea, P. syringae pv. syringae, P. savastanoi pv. phaseolicola, Pseudomonas syringae pv. tabaci. Метод ВОХ-ПЛР дозволяє ідентифікувати фітопатогенні псевдомонади до виду, але не до патовару. Показано, що ідентифікацію збудників бактеріозів сої роду Pseudomonas потрібно проводити на основі симптоматики та поліфазної таксономії.

Ключові слова: фітопатогенні бактерії, соя, збудник кутастої плямистості, біологічні властивості, полімеразна ланцюгова реакція.

Повний текст (PDF, укр)