Mikrobiol. Z. 2019; 81(3):40-52.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.03.040

Анимікробні, антиоксидантні та деякі біохімічні властивості Vaccinium vitis-idaea L.

Кривцова М.В.1, Труш К.1, Ефтімова Є.2, Кощова Я.2, Співак М.Я.3

1Ужгородський національний університет
вул. Волошина, 32, Ужгород, 88000, Україна

2Університет ветеринарної медицини та фармації в Кошице
вул. Коменського, 73, Кошице, 04181, Словакія

3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Протягом останніх років інтерес до рослинної сировини з точки зору потенційної антимікробної активності стрімко зростає. Екстракти з рослин роду Vaccinium володіють цілим спектром біологічно активних речовин, які характеризуються протизапальними, антидіабетичними, генопротекторними, антиоксидантними та антимікробними властивостями. Метою роботи було дослідити антимікробні, антиоксидантні та деякі біохімічні властивості спиртових екстрактів плодів та листків Vaccinium vitis-idaea L., зібраних в умовах Українськиї Карпат. Методи. Рослини для досліджень були зібрані в околицях села Пилипець Міжгірського району Закарпатської області. З листків та плодів були виготовлені етилові та метилові екстракти. Досліджено антиоксидантну активність (DPPH-методом), загальний вміст танінів та флавоноїдів – спектрофотометричним методом, антимікробну активність – методом дифузії в агар. Для досліджень були використані типові та клінічні ізоляти, виділені із ротової порожнини людей із запальними захворюваннями пародонту, що характеризуються широким спектром резистентності до антибіотиків. Результати. Досліджені екстракти показали антимікробну активність у більшій мірі на грампозитивні бактерії. Найвищу антибактеріальну дію проявляв етиловий екстракт плодів Vaccinium vitis-idaea L. Антимікробну дію реєстрували як на типові, так і клінічні ізоляти S. aureus, в тому числі метицилінрезистентні. Встановлена висока антимікробна активність етилового екстракту плодів та метилового екстракту листків на S. pyogenes. Виявлена слабка протигрибкова активність етилових екстрактів плодів та листків і метилового екстракту плодів. Екстракти характеризувались високою антиоксидантною активністю, при цьому найвище її значення було характерне для етилових екстрактів листків та плодів, дещо нижче – метилових. Найвищий рівень танінів із всіх досліджених екстрактів був характерний для етилового екстракту плодів. Антимікробна активність екстрактів більшою мірою корелювала з вмістом танінів, рівень яких був найвищим для плодів брусниці. Висновки. Антимікробна та висока антиоксидантна активність етилового екстракту плодів Vaccinium vitis-idaea L. та одночасна відсутність антимікробної дії на пробіотичний штам Lactobacillus plantarum, який характеризується антагоністичною активністю щодо умовно-патогенних мікроорганізмів, обумовлює доцільність їх комплексного застосування як основи фітобіотика.

Ключові слова: антимікробні властивості, антиоксидантна активність, флавоноїди, таніни, Vaccinium vitis-idaea L.

Повний текст (PDF, англ)