Mikrobiol. Z. 2019; 81(3):27-39.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.03.027

Епіфітна бактерія Bacillus subtilis UzNU-18 з Єрусалимського артишоку (Helianthus tuberosus L.) –
активний біоконтрольний агент фітопатогенних мікроорганізмів

Давранов К.1, Шуригін В.В.1, Маммадіев А.2, Рузімова Х.К.1

1Національний університет Узбекистану
вул. Університетська, 4, Ташкент, 100174, Узбекистан

2Термезській Державний університет
вул. Ходжаєва, 43, Термез, 732011, Узбекистан

З зеленого листя Єрусалимського артишоку, також відомого як топінамбур (Helianthus tuberosus L.), нами було виділено новий штам бактерій, що належить до роду Bacillus. Метою даної роботи було вивчення фізіолого-біохімічних властивостей епіфітного штаму Bacillus subtilis UzNU-18, його антагоністичної активності і умов формування антимікробних метаболітів, синтезованих цим штамом. Методи. Використовували стандартні мікробіологічні, молекулярно-біологічні, біохімічні, хроматографічні та статистичні методи. Результати. Епіфітнi мікроорганізми відіграють важливу роль у захисті своїх господарів від інфікування патогенами. Ізолят UzNU-18 був виділений з поверхні зеленого листя Єрусалимського артишоку, також відомого як топінамбур (Helianthus tuberosus L). В ході дослідження цей ізолят обраний як кращий інгібітор росту тестованих фітопатогенних грибів (Fusarium oxysporum, Fusarium culmorum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Phytophtora capsici, Alteranria alternata) і бактерій (Pseudomonas syringae, Erwinia carоtovora, Xanthomonas beticola). Аналіз 16S рРНК показав, що ізолят (GenBank accession # MH312004) є Bacillus subtilis. Хромато-мас-спектрометричний аналіз показав, що Bacillus subtilis UzNU-18 продукує антагоністичну речовину – 2,4-діметілпентаноном-3. Висновки. Інокуляція ґрунту культуральною рідиною Bacillus subtilis UzNU-18 знижувала інфекцію в грунті і сприяла кращому росту проростків пшениці.

Ключові слова: епіфітний, Bacillus subtilis, фітопатогенні гриби, топінамбур, антагоністична активність.

Повний текст (PDF, англ)