Mikrobiol. Z. 2019; 81(3):3-13. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.03.003

Скринінг серед штамів Bacillus Чорного моря продуцентів з фібринолітичною,
еластазною та колагеназною активностями

Варбанець Л.Д.1, Дзюблюк Н.А.1, Іваниця В.А.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна

Метою роботи було провести скринінг серед штамів роду Bacillus, виділених із глибоководного ґрунту Чорного моря, продуцентів з фібринолітичною, еластазною і колагеназною активностями. Методи. При дослідженні протеолітичної активності як субстрати використовували казеїн, фібрин, колаген і конго-рот еластин. Вміст білка визначали методом Лоурі. Результати. Внаслідок скринінгу серед 10 штамів роду Bacillus, виділених із води Чорного моря, встановлено, що супернатант культуральної рідини Bacillus sp. О8 виявив високу фібринолітичну активність, в той час як штами 98, 1 и 249 синтезували пептидази з еластазною та казеїнолітичною активностями. Колагеназна активність не була виявлена в жодному із досліджуваних штамів. Висновки. Результати досліджень дозволили відібрати серед представників роду Bacillus, ізольованих із глибоководного ґрунту Чорного моря, 4 штами, які є перспективними для подальших досліджень щодо виділення із них пептидаз з казеїнолітичною, еластазною та фібринолітичною активностями.

Ключові слова: штами роду Bacillus Чорного моря, еластолітична, колагеназна, фібринолітична активності.

Повний текст (PDF, рос)