Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):73-83. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.073

Вивчення антифунгальної дії похідного арилаліфатичних аміноспиртів
1-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3-(N-бензил-4-метилпіперидиній)-2-пропанолу хлориду

Суворова З.С.

Інститут фармакології та токсикології НАМН України
вул. Антона Цедіка, 14, Київ, 03057, Україна

Мета. Дослідити антифунгальну активність похідного арилаліфатичних аміноспиртів 1-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3-(N-бензил-4-метилпіперидиній)-2-пропанолу хлориду (шифр КВМ-204) відносно дріжджоподібних, міцеліальних грибів та дерматоміцетів. Методи. Чутливість грибів до дії сполуки КВМ-204 визначали методом серійних розведень у рідких поживних середовищах і оцінювали за значенням мінімальної інгібуючої концентрації (МІК). Визначення цитоморфологічних особливостей міцеліальних грибів за умови дії сполуки здійснювали за допомогою світлової мікроскопії. Вплив КВМ-204 на утворення ростових трубочок досліджували на грибах роду Candida за методом Larone. Результати. Сполука КВМ-204 проявляє широкий спектр антикандидозної активності і за ступенем вираженості інгібуючого ефекту не поступається флуконазолу та ітраконазолу (окрім Candida parapsilosis). Експериментально встановлено, що досліджуване похідне арилаліфатичних аміноспиртів виявляє активність щодо Trichophyton mentagrоphytes var. gypseum, за значенням МІК сполука не поступається активності флуконазолу. При культивуванні міцеліальних грибів зі сполукою у концентрації 1,0 МІК спостерігаються суттєві цитоморфологічні зміни у клітинах грибів. КВМ-204 у концентраціях 1,0 МІК та 5,0 МІК порушує утворення ростових трубочок Candida albicans, дія сполуки подібна до такої амфотерицину В. Висновки. Проведені дослідження показали, що похідне арилаліфатичних аміноспиртів КВМ-204 виявляє виразну антифунгальну дію щодо Candida spp. та міцеліальних грибів. Сполука порушує утворення грибами роду Candida ростових трубочок, фактора патогенності мікроорганізмів, та змінює морфологію клітин міцеліальних грибів.

Ключові слова: антифунгальна активність, похідне арилаліфатичних аміноспиртів, дерматоміцети, гриби роду Candida, міцеліальні гриби.

Повний текст (PDF, укр)