Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):65-72.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.065

Виявлення патогенів хвороб багаторічної деревини винограду на підщепних сортах винограду в Україні

Мулюкіна Н.А.1, Печінка Я.2, Герецький Р.В.1, Ейхмейєр А.2

1Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова НААН України
вул. 40-річчя Перемоги, 27, Одеса, 65496, Україна

2Менделівський універсітет
вул. Земедельська, 1/1665, Брно, 613 00, Чехія

Метою роботи було виділення грибів з виноградних штамбів, виділення ДНК та виявлення потенційних патогенів ески в Україні. Методи. Виділення та ідентифікацію грибних культур проведено на основі морфології та секвенування ДНК. Загальна ДНК грибних колоній була екстрагована набором NucleoSpin Tissue (Macherey-Nagel, Düren, Німеччина) згідно з інструкціями виробника. Для ампліфікації ITS-області використовували праймери ITS1 і ITS4. Продукти ПЛР, що відповідали розміру близько 550 bp, секвенували. Отримані нуклеотидні послідовності аналізували за допомогою CLC Main Workbench 5.0 (CLC bio, Aarhus, Denmark). Результати. Визначення видового складу потенційних збудників комплексу ески показало присутність видів, які пов’язані із хворобами багаторічної деревини винограду. При цьому було виявлено 3 ізоляти Cadophora luteoolivacea, яка відноситься до специфічних патогенів комплексу ески. Зразки, уражені ескою, показали також присутність виду Eutypa lata (збудник відмирання винограду – еутипозу – еutipa dieback) і Botryosphaeria dothidea (збудник відмирання – botrioshaeria dieback). Висновки. ДНК-ідентифікація грибних патогенів показала різницю у видовому складі між безсимптомними рослинами винограду та рослинами, ураженими ескою. Зразки із симптомами ески продемонстрували наявність видів Eutypa lata і Botryosphaeria dothidea, які були відсутні в безсимптомних рослинах.

Ключові слова: хвороби багаторічної деревини винограду, еска, Cadophora luteoolivacea, ПЛР, секвенування ДНК.

Повний текст (PDF, англ)