Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):14-24.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.014

Бромтимоловий синій як універсальний індикатор для визначення стереометричного розподілу
рH і Eh в середовищі при гетерофазному культивуванні мікроорганізмів

Таширев О.Б., Сіома І.Б., Таширева Г.О., Говоруха В.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Метою дослідження було вивчення можливості використання бромтимолового синього як редокс-індикатора і визначення значення редокс-потенціалу, при якому настає його знебарвлення. Методи. Роботу було проведено з використанням стандартних мікробіологічних, потенціометричних та фізико-хімічних методів. Результати. Вперше показано, що бромтимоловий синій є універсальним індикатором для визначення рН і редокс-потенціалу (Eh) під час гетерофазного зброджування твердого субстрату мікроорганізмами. Використання розчину бромтимолового синього дозволяє візуально контролювати динаміку значення рН у діапазоні від 4,5 до 7,5 і Eh≥–200 мВ (при рН 7,0). Висновки. Використання бромтимолового синього у гетерофазному зброджуванні твердого субстрату дозволяє візуалізувати зони зі зміненим рН та Eh, їх стереометричне положення і зміну конфігурації в часі. Дана властивість індикатора дозволяє розширити сферу його використання у мікробіологічних та біотехнологічних дослідженнях.

Ключові слова: бромтимоловий синій, Eh-індикатор, гетерофазне культивування.

Повний текст (PDF, англ)