Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):3-13. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.003

Вплив методу виділення на склад і біологічні властивості ліпополісахариду Escherichia coli

Броварська О.С., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчити вплив методів виділення ліпополісахаридів (ЛПС) Escherichia coli на їх склад і біологічну активність. Методи. У роботі використовували мікробіологічні, біохімічні та серологічні методи. ЛПС отримували з клітин класичним методом Вестфаля (ЛПСв), Буавена (ЛПСб), а також був отриманий лужний ліпополісахарид (ЛПСщ). Результати. Препарати ЛПСв, ЛПСб і ЛПСщ характеризувалися різним виходом (0.33, 0.25 і 0.05% відповідно) по відношенню до маси мікробних клітин. Всі препарати ЛПС містили основні компоненти ЛПС:вуглеводи, КДО і жирні кислоти ліпіду А. Також було показано, що метод Буавена і Вестфаля дає можливість виділяти більш високомолекулярні, а метод лужної екстракції – більш низькомолекулярні фракції ЛПС. Основними компонентами гідрофобної частини ЛПС в ліпіді А були 3-ОН-С14:0, С12:0, С14:0, С16:0 кислоти, а полісахаридна частина ЛПС представлена глюкозою, галактозою і гептозою, а також одним неідентифікованим моносахаридом. ЛПСв проявляв найбільшу серологічну і токсичну активності, а ЛПСб – менш токсичний, але більш пірогенний. ЛПСщ був найменьш пірогенним і малотоксичним. Висновки. Метод екстракції ЛПС впливає на його склад і біологічні властивості.

Ключові слова: Escherichia coli 58, ліпополісахарид, моносахаридний і жирнокислотний склад, біологічна активність.

Повний текст (PDF, рос)