2019, том 81, №2

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02

Експериментальні праці 

Вплив методу виділення на склад і біологічні властивості ліпополісахариду Escherichia coli
Броварська О.С., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):3-13. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.003

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Бромтимоловий синій як універсальний індикатор для визначення стереометричного розподілу рH і Eh в середовищі при гетерофазному культивуванні мікроорганізмів
Таширев О.Б., Сіома І.Б., Таширева Г.О., Говоруха В.М.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):14-24.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.014

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Вплив умов культивування на лізуючу активність штаму Bacillus amiloliquefaciens ІМВ В-7571
Рибальченко Н.П., Хархота М.А., Авдєєва Л.В.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):25-35. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.025

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Біологічний метод попередження бактеріального кореневого раку в плодівництві
Леманова Н., Магер М.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):36-40.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.036

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Гомологічність первинних структур бета-галактозидазного гена Streptomyces globisporus 1912 та аналогічних генів стрептоміцетів
Поліщук Л.В., Бамбура О.І.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):41-50. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.041

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Характеристика, стабільність та антимікробна активність біосурфактантів, що продукуються дріжджами Candida, ізольованими з квіткових рослин
Янєва О.Д.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):51-64.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.051

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Виявлення патогенів хвороб багаторічної деревини винограду на підщепних сортах винограду в Україні
Мулюкіна Н.А., Печінка Я., Герецький Р.В., Ейхмейєр А.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):65-72.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.065

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Вивчення антифунгальної дії похідного арилаліфатичних аміноспиртів 1-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3-(N-бензил-4-метилпіперидиній)-2-пропанолу хлориду
Суворова З.С.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):73-83. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.073

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Короткі повідомлення 

Незначне поширення інфікування Wolbachia в природних популяціях Drosophila в Україні
Серга С.В., Коваленко П.A., Гора Н.В., Лаврінєнко A.В., Демідов С.В., Местрес Ф., Паскуаль M., Козерецька І.A.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):84-89.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.84

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Огляди літератури 

Синтез біологічно активних гіберелінів ГК4 і ГК7 мікроорганізмами
Пирог Т.П., Гаврилкіна Д.В., Леонова Н.О., Іутинська Г.О., Шевчук Т.А.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):90-109. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.02.090

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Рецензії 

О.Г. Коваленко, С.В. Афонська (Дроботько) «Відданість науковій істині»
Курдиш І.К.

Mikrobiol. Z. 2019; 81(2):110-112. Ukrainian.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)