Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):94-105. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.94

Особливості функціонування симбіотичних систем та фотосинтетичного апарату сої,
вінокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum за впливу карбоксилатів металів

Моргун В.В., Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Кірізій Д.А., Кукол К.П., Рибаченко О.Р.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022, Україна

Мета. Дослідити вплив карбоксилатів металів як компонентів інокуляційної суспензії на процеси формування і функціонування симбіотичних систем, активність фотосинтетичного апарату сої. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні, газова хроматографія. Результати. Використання карбоксилатів молібдену, феруму та германію як компонентів середовища культивування ризобій у співвідношенні 1:1000 для отримання інокулянта стимулювало азотфіксувальну активність симбіотичних систем та інтенсивність фотосинтезу у листках сої. Найсильніший позитивний вплив чинив карбоксилат германію. Висновки. На основі отриманих результатів рекомендовано культивування активних штамів бульбочкових бактерій із карбоксилатами германію при створенні комплексних біопрепаратів для бобових рослин, що забезпечує формування потужного та високоактивного симбіотичного апарату на коренях, а також стимулює інтенсивність фотосинтезу в листках сої.

Ключові слова: Bradyrhizobium japonicum, карбоксилати молібдену, феруму, германію, азотфіксувальна активність, інтенсивність фотосинтезу.

Повний текст (PDF, укр)