Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):84-93.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.084

Фізико-хімічні та токсигенні властивості нових метаболітів Ulocladium consortiale 960

Савчук Я.І., Циганенко К.С., Андрієнко О.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Інтерес вчених до грибів-продуцентів біологічно активних метаболітів постійно зростає. Але, незважаючи на завелику кількість проведених та опублікованих досліджень, багато раніше визначених видів залишаються поза увагою вчених. Так, в літературі практично немає відомостей про біосинтетичний потенціал грибів р. Ulocladium, тоді як здійснений нами скринінг показав антибіотичну активність широкого спектра дії у штаму U. consortiale 960. Метою цієї роботи було виділення, очищення та отримання в кристалічному вигляді активного метаболіту(ів) гриба U. consortiale 960. Методи. Для отримання біологічно активних метаболітів застосовували екстракцію з подальшим розділенням за допомогою колонкової хроматографії та перекристалізації; для охарактеризування властивостей отриманих препаратів використовували фізико-хімічні і мікробіологічні тести. Результати. Було отримано в кристалічному вигляді дві сполуки, які проявляли антибіотичну активність щодо індикаторних тест-культур різного спектру дії. Жодна з отриманих сполук не мала дерматоцидної дії в шкірній пробі на кролику і не проявляла токсигенних властивостей. Спектральні характеристики сполуки UC960 з широким спектром антибіотичної дії вказують на ароматичний характер цієї сполуки, що має в структурі бензольне кільце, подвійний зв‘язок, метильну та карбоксильну групи. Висновки. Отримані дані показали, що антибіотичні властивості досліджуваного штаму обумовлені комплексом біологічно активних метаболітів, що вирізняються біологічними та фізико-хімічними властивостями. Представлені результати та порівняльний аналіз літературних джерел допускають можливість біосинтезу штамом U. consortiale 960 нових для р. Ulocladium біологічно активних метаболітів, що потребує додаткових досліджень.

Ключові слова: Ulocladium, Ulocladium consortiale, антибіотична активність, метаболіти.

Повний текст (PDF, англ)