Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):72-83. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.072

β-Мананазна й α-галактозидазна активність мікроміцетів

Борзова Н.В., Броварська О.С., Варбанець Л.Д., Наконечна Л.Т., Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити манан-деградувальну активність свіжовиділених культур мікроміцетів. Методи. Ідентифікацію культур проводили за комплексом культуральних та морфологічних ознак. β-Мананазну активність визначали динітросаліциловим методом, для визначення інших глікозидазних активностей використовували синтетичні нітрофенільні субстрати. Результати. Були виділені з рослинних субстратів та тіл бджіл 9 штамів мікроміцетів. В результаті ідентифікації культури були віднесені до видів Rhizopus oryzae Went & Prins. Geerl. (3 штами), Penicillium cyclopium Westling (2 штами), Aspergillus sp. (1штам), Penicillium expansum Lk (3 штами). Вперше показана β-мананазна й α-галактозидазна активність у представників видів R. oryzae, P. cyclopium, P. expansum. Показано, що галактоманан гуару (0,5%) забезпечує високі показники β-мананазної (1,5–8,5 од./мл) та α-галактозидазної (1,1–2,4 од./мл) активності в культуральній рідині досліджених мікроміцетів. Найкращими джерелами азоту для росту культур та синтезу ензимів були пептон, дріжджовий автолізат та сульфат амонію (у концентрації 5,0; 1,0 і 1,0 г/л відповідно). Максимальна манан-деградувальна активність мікроміцетів спостерігалася за 25оС на 5 добу культивування. Висновки. Виділені нові штами з високою β-мананазною та α-галактозидазною активністю, перспективні для використання у біотехнологічних процесах деградації рослинної сировини з високим вмістом мананів.

Ключові слова: Rhizopus oryzae, Penicillium cyclopium, Penicillium expansum, β-мананазна активність, α-галактозидазна активність, галактоманан гуару.

Повний текст (PDF, рос)