Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):22-33.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.022

Вплив бактерій Lactobacillus plantarum на виживання та утворення пухлин
збудником бактеріального раку рослин

Ліманська Н.В., Галкін М.Б., Іваниця В.О.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна

Мета. Вивчення впливу бактерій Lactobacillus plantarum на утворення пухлин та виживання Agrobacterium tumefaciens pJZ на поверхнях та в тканинах рослин. Матеріали і методи. Тест-рослини моркви Daucus carota L. сорту Каротель, каланхое Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet., томатів Solanum lycopersicum L. сорту Балада, винограду Vitis vinifera L. сортів Піно чорний та Молдова інокулювали фітопатогенними бактеріями A. tumefaciens pJZ, що експресують білок GFP, і лактобактеріями L. plantarum (L. plantarum ОНУ 12, ОНУ 311, ОНУ 355) у співвідношенні 1:1. Наявність клітин A. tumefaciens pJZ у місцях інокуляції враховували за світінням білка GFP методом епіфлуоресцентної мікроскопії. Результати. Кількість рослин з симптомами бактеріального раку за присутності в інокуляті лактобацил зменшувалася на 85–100%. Середня маса пухлин зменшувалася у 2–12 разів у порівнянні з контролем. Мікроскопування зрізів безсимптомних рослин показало, що за обробки лактобацилами патогенні агробактерії виживали у 100% рослин моркви і винограду, 30% рослин томату, але їх популяції були значно меншими, ніж у позитивних контролях, інокульованих лише фітопатогеном, і пухлини під їх впливом не утворювалися. На винограді інокуляція сумішшю фітопатогена і лактобацил призвела до стимуляції росту, яка проявлялась у збільшенні кількості бруньок, що розпустилися, на 25,8%, середньої довжини пагонів – на 28,3%, середньої площі листків – на 8,6%, що могло бути свідченням надпродукції рослинних гормонів внаслідок ймовірної трансформації рослинних клітин. Висновки. Антагоністи L. plantarum здатні пригнічувати адгезію та виживання фітопатогенних A. tumefaciens pJZ на поверхнях і в тканинах тест-рослин, елімінуючи популяцію патогена або зменшуючи її щільність з ймовірною атенуацією властивостей, механізм якої потребує подальших досліджень.

Ключові слова: Lactobacillus plantarum, Agrobacterium tumefaciens, виживання, антагонізм, бактеріальний рак рослин, безсимптомні рослини.

Повний текст (PDF, англ)