Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):9-21.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.009

Вивчення стрептомицетів ґрунтів Молдови з антифунгальною, нематицидною і
фітостимулювальною діяльністю на прикладі томатів

Бурцева С.1, Юрку-Страістару Е.2, Бирса М.1, Сасанеллі Н.3

1Інститут мікробіології і біотехнології
вул. Академична, 1, Кишинів, MD-2028, Республіка Молдова

2Інститут зоології
вул. Академична, 1, Кишинів, MD-2028, Республіка Молдова

3Інститут стійкого захисту зослин
вул. Амендола, 122/D, Барі, I-70126, Італія

Мета. Метою досліджень було визначення антифунгальної, нематицидної і фітостимулювальної активності виділених з ґрунту Молдови стрептоміцетів. Методи. Штами зберігали на середовищі Чапека і вівсяному агарі періодичними пересівами. Антифунгальну активність визначали методом дифузії в агар, використовуючи як тест-культури ряд фітопатогенних грибів. Для визначення нематицидної і фітостимулювальної активності екзометаболітів досліджувані штами культивували на комплексному середовищі M-I і готували водні розчини екзометаболітів (ЕМ), що містяться в культуральній рідині після відділення її від біомаси центрифугуванням. Насіння томатів обробляли замочуванням в розчинах ЕМ і визначали схожість і довжину корінців. Нематицидну активність визначали по рівню смертності нематод. Результати. Виявлено штами, які повністю інгібували ріст A. alternata, B. cinerea і S. solani (S. sp. 9, 10 і 17) або затримували ріст тест-культур в різному ступені (діаметр зон від 25,0 до 34,0 мм). За нематицидної активності кращі результати показали ЕМ штамів S. spp. 9 і 205. Найкращі результати по схожості насіння томатів сорту Факел отримані при обробці 0,5% розчином ЕМ штамів S. spp. 49 і 154 (на 11,32% більше, ніж в контролі), а на ріст коренів – у ЕМ всіх штамів (на 73–89% більше, ніж в контролі). Висновки. Проведені дослідження показали, що ЕМ виділених з ґрунту Молдови стрептоміцетів можуть бути використані для отримання нових стимуляторів росту рослин і біопестицидів.

Ключові слова: Streptomyces, фітопатогени, антифунгальна і нематицидна активність, фітостимуляція.

Повний текст (PDF, англ)