Mikrobiol. Z. 2019; 81(1):3-8. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.01.003

Ідентичність геномів Streptomyces globisporus 1912-4Crt, Streptomyces globisporus C-1027,
Streptomyces sp. TUE6075 і Streptomyces sp. S063

Мацелюх Б.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Визначення генетичної ідентичності штаму Streptomyces globisporus 1912-4Crt з представниками інших видів роду Streptomyces. Методи. Порівняльний аналіз гомології сіквенованих генів різних штамів стрептоміцетів за допомогою програми Blast (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast). Результати. ДНК 60-ти контігів сіквенованого геному штаму Streptomyces globisporus 1912-4Crt сумарним розміром 2577748 пн (35% геному) ідентична з геномами Streptomyces globisporus TFH56, Streptomyces globisporus C-1027, Streptomyces sp. Tue6075 і Streptomyces sp. S063 на 96,3, 96,2, 95,4 i 95,0% відповідно. Висновок. Висока ідентичність геномів перелічених штамів стрептоміцетів, виділених із ґрунтів різних і значно віддалених частин земної кулі, є об`єктивним показником їх близької генетичної спорідненості і належності до одного виду Streptomyces globisporus.

Ключові слова: Streptomyces globisporus 1912-4Crt, Streptomyces globisporus TFH56, Streptomyces globisporus C-1027, Streptomyces sp. Tue6075, Streptomyces sp. S063, ідентичність геномів.

Повний текст (PDF, укр)