Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):123-135.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.123

Бактеріофаги Lactococcus lactis ssp. і Streptococcus thermоphilus,
виділені на молокопереробних підприємствах України

Науменко О.В.1, Скрипкіна І.Я.2, Войчук С.І.3, Король Н.А.3, Товкач Ф.І.3, Кігель Н.Ф.1

1Інститут продовольчих ресурсів НААН України
вул. Є. Сверстюка, 4а, Київ, 02002, Україна

2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Ідентифікація вірулентних бактеріофагів Lactococcus lactis ssp. і Streptococcus thermоphilus, виділених на молокопереробних заводах України. Методи. Морфологію вірусних часток вивчали методом трансмісійної електронної мікроскопії. Ідентифікацію структурних білків фагів проводили за допомогою гель-електрофорезу в денатуруючих умовах. Таксономічне положення фагів визначали методом мультиплексної ПЛР. Результати. Наведено результати вивчення біологічних властивостей 21 фага молочнокислих бактерій, виділених на молокопереробних заводах України впродовж 2007 - 2017 рр. Було показано, що фаги мали довгі, нескоротливі хвости, і тому були класифіковані до порядку Caudovirales, сімейства Siphoviridae. Фаги L. lactis ssp. відрізнялись формою головки: виявлено фаги з ізометричними головками морфотипу В1 та фаги з витягнутими головками морфотипу В2. Всі проаналізовані фаги S. thermophilus мали морфологію, характерну для морфотипу В1. Деякі з них мали атипові короткі хвости довжиною 133 - 137 нм з базальними пластинами без глобулярних відростків. Вивчено спектр літичної активності різних фагів. Встановлено відсутність кореляції між показниками літичної активності та морфологією вірусних часток. Фаги L. lactis ssp. були дуже гетерогенними і утворювали три групи за білковим складом. Зокрема, фаги виду c2 відрізнялись тим, що містили мажорні білки з більшою молекулярною масою − 40, 53 і 72 кДа. Фаги S. thermophilus містили два або три мажорні білки з молекулярною масою 33 і 27 кДа; 42, 26 і 15 кДа відповідно. Висновки. Бактеріофаги L. lactis ssp. за їх морфологією, білковим профілем та результатами ПЛР ідентифіковані до видів: 1) до виду 936 віднесено 38,1 % фагів; 2) до виду Р335 – 9,5 %; 3) до виду с2 – 19,0 %. Фаги S. thermophilus були ідентифіковані до трьох груп: 1) група cos-типу становила 14,3 % від загальної кількості фагів; 2) група pac-типу – 9,5 % і 3) 987 група – 9,5 % фагів.

Ключові слова: бактеріофаги, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, електронна мікроскопія, морфотип, мультиплексна ПЛР, білковий профіль.

Повний текст (PDF, англ)