Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):94-108. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.094

Функціональна структура мікробних угруповань чорнозему глибокого
за впливу гідротермічних і трофічних чинників

Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д.

Інститут агроекології і природокористування НААН України
вул. Метрологічна, 12, Київ, 03143, Україна

Мета. Проаналізувати функціональну структуру мікробного угруповання чорнозему глибокого залежно від впливу гідротермічних і трофічних чинників. Методи. Загальноприйняті у мікробіології методи висіву послідовних розведень ґрунтової суспензії на стандартні поживні середовища для визначення чисельності мікроорганізмів різних функціональних груп мікробіоценозу. Метод кореляційних плеяд для встановлення наслідків впливу різних чинників на зв’язки між такими групами мікроорганізмів у ґрунті. Результати. У чорноземному ґрунті агроекосистеми без удобрення та з унесенням лише мінеральних добрив відбувається зниження загальної кількості мікроорганізмів, які тісно взаємодіють між собою в угрупованні, порівняно з ґрунтом перелогу. Незалежно від гідротермічного режиму внесення органічних та органо-мінеральних добрив підвищує активність ґрунтової мікробіоти. Найуразливішими до дії погодних чинників є мікробіоценоз ґрунту без удобрення та за внесення мінеральних добрив, про що свідчать розімкнуті структури кореляційних плеяд із невеликою кількістю зв’язків і низькими значеннями кореляції (r < 0,7). Унесення в ґрунт органічних речовин зміцнює всі зв’язки у мікробіоценозі. Його функціональна структура наближається за будовою до структури ґрунту природної екосистеми. Висновки. Встановлено високу залежність функціональної структури мікробіоценозу ґрунту і взаємодії між мікроорганізмами різних груп від гідротермічних умов і внесених добрив. Несприятливі гідротермічні умови справляли значний вплив на функціональну структуру мікробіоценозу чорнозему, порушуючи трофічні зв’язки між фізіологічними групами мікроорганізмів. За дії підвищених температур повітря та нестачі вологи або її надлишку в ґрунті спостерігали зниження міцності або розрив зв’язків у мікробіоценозі. Ґрунту природної екосистеми характерна збалансованість і стійкість функціональної структури мікробіоценозу щодо дії гідротермічних чинників. Для агроекосистеми характерна менш стійка функціональна структура мікробіоценозу ґрунту з низькою кількістю зв’язків і з високим ступенем кореляції та спрощеною структурою плеяд у несприятливі за погодними умовами періоди.

Ключові слова: мікробне угруповання, чорнозем глибокий, функціональна структура, кореляційна плеяда, гідротермічні чинники, система удобрення.

Повний текст (PDF, укр)