Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):79-93. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.079

Нітрогеназна активність соєво-ризобіальних симбіозів за комплексної інокуляції насіння

Кириченко О.В.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022, Україна

Мета. Оцінити нітрогеназну активність симбіотичних систем соя – Bradyrhizobium japonicum 634б при моно- і комплексній (додаткові біоагенти – Azotobacter chroococcum T79 та фітолектини: лектин насіння сої і аглютинін зародків пшениці) інокуляції насіння у вегетаційних умовах з піщаною і ґрунтовою культурами методом ацетиленредукції. Результати. Встановлено, що симбіози, утворені соєю з комплексними інокулянтами, характеризувались суттєво підвищеним, порівняно до ризобіального моноінокулянту, рівнем нітрогеназної активності симбіотичних систем і морфо-структурної симбіотичної одиниці (кореневої бульбочки), а також азотфіксувальної здатності ризосферної мікробіоти на початкових етапах розвитку рослин за відсутності кореневих бульбочок. Виявлено різну динаміку нітрогеназної активності соєво-ризобіальних симбіозів за комплексної інокуляції насіння. Висновки. Висока нітрогеназна активність даних симбіозів є передумовою більш високого рівня забезпечення рослин біологічним азотом. За інтенсивністю нітрогеназної активності як максимально перспективний відзначений поліінокулянт ризобії + (азотобактер + лектин пшениці)інкубація. Пропонується використовувати комплексні композиції для бактеризації насіння сої як один із екологічно безпечних біотехнологічних шляхів підвищення рівня нітрогеназної активності симбіотичних систем.

Ключові слова: нітрогеназна активність, соєво-ризобіальні симбіози, ризобії, азотобактер, фітолектини, інокулянти, інтенсивність, динаміка.

Повний текст (PDF, укр)