Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):66-78. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.066

Вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність і фотосинтетичний апарат
проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу

Панюта О.О., Белава В.Н., Ольхович О.П., Таран Н.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна

Мета. Дослідити вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність і вміст фотосинтетичних пігментів проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні, статистичні. Результати. Встановлено, що передпосівна обробка насіння пшениці мікробними препаратами сприяла підвищенню лектинової активності і вмісту фотосинтетичних пігментів у проростків дослідних сортів. За інфікування лектинова активність у проростків зростала, а вміст фотосинтетичних пігментів і білка – зменшувався. У інфікованих проростків за обробки препаратами лектинова активність, вміст фотосинтетичних пігментів були вищі, ніж в необроблених варіантах, а вміст білка змінювався залежно від сорту пшениці. Висновки. Інокуляція насіння пшениці фосфатмобілізувальними мікробними препаратами активує реакцію-відповідь, захищає фотосинтетичний та трансляційний апарати проростків від деградації за інфікування.

Ключові слова: фосфатмобілізувальні мікробні препарати, пшениця, церкоспорельоз, лектинова активність, білок, фотосинтетичні пігменти.

Повний текст (PDF, укр)