Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):41-53.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.041

Антифунгальна активність бактерій родів Bacillus і Streptomyces, виділених з ґрунту Молдови

Шубіна В.1, Бирса М.2, Бурцева С.2

1Інститут генетики, фізіології і захисту рослин
вул. Лісна, 20, Кишинів, MD-2002, Республіка Молдова

2Інститут мікробіології і біотехнології
вул. Академічна, 1, Кишинів, MD-2002, Республіка Молдова

Мета. У статті представлені результати досліджень, метою яких було визначення антифунгальної активності штамів родів Bacillus і Streptomyces, виділених з ґрунту Молдови, по відношенню до фітопатогенних грибів, широко поширених в Молдові. Методи. Штами вирощували на класичних агаризованих середовищах, антифунгальну активність визначали методом агарових блоків з тест-культурами − фітопатогенними грибами, а біологічним еталоном була бактерія B. subtilis 26D. У дослідах по проростанню конідій A. alternata використовували 5 бактеріальних культур, що вирощували на рідкому поживному середовищі № 2. Результати. Встановлено, що всі бактерії р. Bacillus проявляють антифунгальну активність по відношенню до тест-культур, але в різному ступені. Найменше пригнічувався ріст B. cinerea і F. oxysporum. Найбільш активно пригнічував ріст S. sclerotiorum штам S4. Серед стрептоміцетів знайдений штам (S. sp. 10), здатний повністю пригнічувати ріст A. alternata і B. cinerea, і штам S. sp 9, який повністю пригнічував ріст S. sclerotiorum. Активно затримували ріст F. culmorum 3 штами (штам 9, 12 і 66, радіус зон − від 16,0 до 20,0 мм), а штам S. sp. 185 − по відношенню до F. oxysporum (зони до 28,0 мм). Найбільшу інгібуючу дію на проростання конідій A. alternata мав штам S2. Висновки. Порівняльна оцінка антифунгальної активності ризосферних штамів B. subtilis виявила штам з найбільш вираженими антифунгальними властивостями. Досліджувані рідкі культури бактерій роду Bacillus проявили високу фунгіцидну дію на проростання конідій A. alternata. З 7 перевірених штамів стрептоміцетів найбільшу зацікавленість представляє штам S. sp. 10, здатний повністю пригнічувати ріст A. alternata і B. cinerea, і штам S. sp. 9, що повністю пригнічує ріст S. sclerotiorum, а також штам S. sp. 185, який активно затримує ріст F. oxysporum, і штам S. sp. 10 − A. solani.

Ключові слова: Bacillus, Streptomyces, проростання конідій, фітопатогени.

Повний текст (PDF, англ)