Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):15-27.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.015

Депонуюча функція біоплівки Pseudomonas aeruginosa при різному вмісті
джерела вуглецю в середовищі культивування

Балко О.І., Авдєєва Л.В., Балко О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою роботи було дослідження особливостей біоплівкоутворення Pseudomonas aeruginosa у середовищах із різним вмістом глюкози як єдиного джерела вуглецю та енергії. Методи. Культивування трьох штамів Pseudomonas aeruginosa проводили в стаціонарній системі на склі в середовищі Козера з 0,1 %, 5 % та 20 % глюкози. Вплив несприятливих умов на ріст мікроорганізмів оцінювали відповідно до змін інтенсивності біоплівкоутворення та кількості життєздатних клітин в планктонній формі та у складі біоплівки. Результати. Встановлено, що досліджувані культури зберігали здатність до росту та формування біоплівки за наявності в середовищі Козера від 0,1 до 20 % глюкози. За наявності в середовищі 0,1 % глюкози динаміка накопичення біоплівки характеризувалась штамовими особливостями. Проте при збільшенні вмісту джерела вуглецю до 20 % відмінності ставали менш вираженими, біоплівкоутворення набувало загальних для всіх використаних культур закономірностей. Підвищення концентрації внесеної глюкози спричиняло зменшення площі покриття зразків біоплівкою і кількості мікроорганізмів у її складі, стабілізувало динаміку біоплівкоутворення, проте не впливало на титр бактерій у планктонній формі. Висновки. За впливу несприятливих факторів біоплівка Pseudomonas aeruginosa, окрім захисної функції, може виконувати роль депонуючого формування, яке забезпечує підтримання стабільної кількості клітин у планктонній формі.

Ключові слова: Pseudomonas aeruginosa, біоплівкоутворення, мікроорганізми у планктонній і біоплівковій формі, концентрація джерела вуглецю.

Повний текст (PDF, англ)