2018, том 80, №6

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06

Експериментальні праці 

Вплив іонів металів і специфічних хімічних реагентів на активність a-L-рамнозидази Penicillium tardum
Гудзенко О.В., Борзова Н.В., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):3-14. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.003

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Депонуюча функція біоплівки Pseudomonas aeruginosa при різному вмісті джерела вуглецю в середовищі культивування
Балко О.І., Авдєєва Л.В., Балко О.Б.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):15-27.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.015

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Організація crt-кластерів штамів із Streptomyces albus клади
Поліщук Л.В., Лук’янчук В.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):28-40. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.028

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Антифунгальна активність бактерій родів Bacillus і Streptomyces, виділених з ґрунту Молдови
Шубіна В., Бирса М., Бурцева С.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):41-53.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.041

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Приживаність штамів Bradyrhizobium japonicum у ґрунті за їх інтродукції в агроценоз сої
Крутило Д.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):54-65. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.054

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність і фотосинтетичний апарат проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу
Панюта О.О., Белава В.Н., Ольхович О.П., Таран Н.Ю.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):66-78. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.066

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Нітрогеназна активність соєво-ризобіальних симбіозів за комплексної інокуляції насіння
Кириченко О.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):79-93. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.079

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Функціональна структура мікробних угруповань чорнозему глибокого за впливу гідротермічних і трофічних чинників
Дем’янюк О.С., Шерстобоєва О.В., Ткач Є.Д.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):94-108. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.094

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Оцінка метагеному прокаріотного комплексу чорнозему за аграрного використання
Патика М.В., Тонха О.Л., Патика Т.І., Кіроянц М.В., Веретюк С.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):109-122. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.109

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Бактеріофаги Lactococcus lactis ssp. і Streptococcus thermоphilus, виділені на молокопереробних підприємствах України
Науменко О.В., Скрипкіна І.Я., Войчук С.І., Король Н.А., Товкач Ф.І., Кігель Н.Ф.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(6):123-135.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.06.123

Резюме | Повний текст (PDF, англ)