Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):98-109. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.098

Протиаденовірусна активність препарату неофлазид in vitro

Повниця О.Ю.1, Білявська Л.О.1, Паньківська Ю.Б.1, Науменко К.С.1,
Зелена Л.Б.1, Загородня С.Д.1, Атаманюк В.П.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2НВК «ЕКОФАРМ»
просп. Степана Бандери, 9-В, Київ, 04073, Україна

Понад 70 серотипів аденовірусів людини викликають різноманітні інфекційні захворювання, що в разі імунодефіцитних станів призводять до високого ризику розвитку генералізованої форми вірусної інфекції. Асортимент препаратів, яким властива антиаденовірусна дія, на сьогодні досить обмежений та представлений в основному синтетичними речовинами. Недоліком існуючих синтетичних антивірусних препаратів є їх висока токсичність. Мета. Дослідити протиаденовірусну дію препарату природного походження Неофлазид (нової субстанції препарату Протефлазид), його біологічно активного компоненту БАРП (природної біологічно активної речовини) і БАР СА (синтетичного аналогу БАРП). Методи. Для визначення цитотоксичних, віруліцидних і антиаденовірусних властивостей речовин використовували MTT-аналіз (колориметричний метод з використанням 3(4,5-диметилтріазол-2-іл)-2,5-дифенілтетрозоліум броміду). Методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) визначали рівень накопичення вірусної ДНК в клітинах. Інфекційні титри аденовірусу, синтезованого в присутності речовин, визначали за кінцевою точкою розведення вірусу, що викликає 50 % ЦПД (цитопатогенну дію) в моношарі клітин. Результати. Цитотоксична концентрація (СС50) в культурі клітин А 549 для препарату Неофлазид, речовин БАРП та БАР СА становила 10 мкг/мл, 76 мкг/мл та 43 мкг/мл, відповідно. Речовини не мали вираженої віруліцидної дії. Препарат Неофлазид, речовини БАРП та БАР СА повністю пригнічували утворення інфекційного аденовірусу в концентраціях 7,1 мкг/мл, 30 мкг/мл та 10 мкг/мл, відповідно. Висновки. Препарат Неофлазид НВК «Екофарм» (Київ, Україна), біологічно активний компонент (БАРП) та його синтетичний аналог (БАР СА) мають здатність пригнічувати утворення інфекційного аденовірусу, що дає перспективу для проведення відповідних клінічних випробувань.

Ключові слова: неофлазид, флавоноїди, аденовірус, антивірусна дія.

Повний текст (PDF, укр)