Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):90-97.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.090

Антибіотична та фітотоксична активності культуральних фільтратів деяких штамів мікроміцетів

Рубежняк І.Г.

Національний університет біоресурсів та природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна

Метою роботи був скринінг 125 штамів мікроміцетів, виділених з різних екологічних ніш, на антибіотичну та фітотоксичну активності. Методи. Активність вивчалася з використанням різних тест-організмів − грамнегативних фітопатогенних бактерій, дріжджів і зелених водоростей. Результати. Показано, що тільки 57 досліджуваних штамів проявили біологічну активність. Широким спектром антибіотичної дії і помірною антифунгальною активністю характеризувалися досліджувані штами роду Aspergillus та Penicillium. Фунгістатичну дію проявляли штами A. parvulus 31, A. versicolor 60, P. brevicompactum 144, P. rubrum 91 і 93. Значну групу складали штами з фітотоксичною активністю − A. alliaceus 16, A. parvulus 30, A. versicolor 56, Aureobasidium pullulans 41 і 44, Chaetomium globosum 38, Curvularia inaequalis 84, Fusarium merismoides 151, Mortirella vinacea 74 і 82, Paecilomyces lilacinus 127, P. chrysogenum 163. Більшість штамів з антибіотичною активністю не показали фітотоксичної дії. Висновки. Найбільш перспективними для подальших досліджень є штами A. pullulans та M. vinacea, які проявляють фітотоксичну активність, що раніше не досліджувалось.

Ключові слова: мікроміцети, антибіотична активність, фітотоксична активність, тест-організми.

Повний текст (PDF, англ)