Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):76-89. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.076

Вплив фунгіцидів на формування, функціонування та пероксидазну активність
кореневих бульбочок сої за інокуляції ризобіями, інкубованими з лектином

Павлище А.В., Маменко Т.П., Рибаченко Л.І., Коць С.Я.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022, Україна

Мета. Вивчити вплив препаратів із фунгіцидною дією на формування та функціонування симбіотичного апарату та реакцію захисних ферментів із пероксидазною активністю (гваякол- і аскорбатпероксидази) у кореневих бульбочках сої за інокуляції Bradyrhizobium japonicum, інкубованих із лектином. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні, газова хроматографія, спектрофотометрія. Результати. Обробка насіння сої фунгіцидами (Февер, Максим XL) спільно з інокулянтом (штам B. japonicum 634б) індукує підвищення рівня ферментів із пероксидазною активністю та сприяє збереженню ефективності роботи симбіотичного апарату. Інокуляція сої суспензією ризобій, інкубованих із лектином, та обробка насіння фунгіцидами, чинила негативний вплив на формування та функціонування соєво-ризобіального симбіозу. Висновок. Гомологічний лектин насіння сої як компонент інокуляційної суcпензії в концентрації 100 мкг/мл підвищує ефективність симбіотичних систем соя − Bradyrhizobium japonicum (штам стандарт 634б), однак не може розглядатися як антидот токсичної дії фунгіцидів (Февер, Максим XL, Стандак Топ) на симбіотичний апарат у суворо контрольованих умовах модельного вегетаційного досліду та потребує подальших досліджень у грунтовій культурі.

Ключові слова: Glycine max (L.) Merr., Bradyrhizobium japonicum, гваяколпероксидаза, аскорбатпероксидаза, симбіоз, фунгіцид, лектин.

Повний текст (PDF, укр)