Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):63-75. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.063

Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої
селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

Петриченко В.Ф.1, Кобак С.Я.1, Чорна В.М.1, Колісник С.І.1, Лихочвор В.В.2, Пида С.В.3

1Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
просп. Юності, 16, Вінниця, 21100, Україна

2Львівський національний аграрний університет
вул. Володимира Великого, 1, Дубляни, 80381, Україна

3Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
вул. Максима Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027, Україна

Метою було дослідити формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності різних сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН залежно від бактеризації на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах в умовах Лісостепу правобережного. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні, газова хроматографія. Для визначення кількості та маси бульбочок використовували метод монолітів. Результати. Наведено результати досліджень впливу бактеріального препарату−інокулянту Оптімайз 200 (діюча основа − штам Bradyrhizobium japonicum 61А273) на динаміку формування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за наявності в ґрунті фонових популяцій ризобій сої. Визначено азотфіксувальний потенціал та урожайність насіння сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН за дії бактеризації. Виявлено, що бактеризація біопрепаратом Оптімайз 200 підвищує ефективність симбіотичної системи сої і, як наслідок, забезпечує збільшення урожаю та поліпшення його якості. Висновки. Доведено, що в умовах Лісостепу правобережного на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах бактеризація насіння біопрепаратами на основі штамів Bradyrhizobium japonicum покращує формування та функціонування симбіотичного апарату сої навіть на фоні ґрунтової популяції бульбочкових бактерій. Бактеризація насіння сої сприяє збільшенню біологічно фіксованого азоту на 27 - 37 %, урожайності сої – на 38 - 47 % та вмісту сирого протеїну – до 38,8 %. Встановлена пряма залежність та сильні позитивні кореляційні зв’язки між кількістю біологічно фіксованого азоту та продуктивністю сортів сої.

Ключові слова: соя, сорт, бактеризація, Оптімайз 200, кількість та маса бульбочок, азотфіксувальна активність, кількість фіксованого біологічного азоту, урожайність, насіння, сирий протеїн.

Повний текст (PDF, укр)