Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):48-62. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.048

Генетична гетерогенність штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на основі RAPD-ПЛР аналізу

Буценко Л.М., Пасічник Л.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Усестороннє дослідження бактерій P. syringae pv. atrofaciens дозволяє отримати важливу інформацію фундаментального характеру, що дасть відповідь на питання сучасного систематичного статусу цього збудника, дозволить встановити структуру популяції збудника в Україні, виявляти та відстежувати поширення агресивних штамів. Отримані дані надають важливу інформацію для селекціонерів щодо створення та впровадження сортів пшениці, стійких до бактеріозу. Мета. Визначення генетичної гетерогенності популяції збудника базального бактеріозу P. syringae pv. atrofaciens на основі RAPD-ПЛР аналізу. Методи. ДНК виділяли, використовуючи набір реактивів «ДНК-сорб Б» за інструкцією. RAPD-ПЛР ампліфікацію здійснювали з праймером OPA-13 (5’-CAGCACCCAC-3’). Продукти ампліфікації розділяли електрофорезом в 1,5 % агарозному гелі в ТАЕ буфері 30 хв при 100U. Результати. За використання праймеру OPA-13 були отримані спектри ампліфікованих фрагментів, які були подібними для всіх досліджуваних нами штамів P. syringae pv. atrofaciens. Діапазон поліморфних локусів становив від 500 до 1300 т.п.н. Висновки. На основі RAPD–профілювання з праймером OPA-13 встановлено, що виділені з різних рослин-хазяїнів в 11 областях України штами P. syringae pv. atrofaciens представляють генетично однорідну групу.

Ключові слова: Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, RAPD-ПЛР, популяція, генетична гетерогенність.

Повний текст (PDF, укр)