Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):36-47. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.015

Порівняльна характеристика протеаз Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 і
Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465

Дзюблюк Н.А.1, Чернишенко В.О.2, Броварська О.С.1, Варбанець Л.Д.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
вул. Леонтовича, 9, Київ, 02000, Україна

Метою роботи було охарактеризувати протеази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 та B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465 із колагеназною, еластазною і фібринолітичною активністю, а саме: визначити їх молекулярну масу, якісний і кількісний вміст амінокислот і моносахаридів та порівняти ензими із різних продуцентів за дослідженими параметрами. Методи. Гомогенність ензимних препаратів визначали в денатуруючій (SDS-PAGE) і нативній (гель-фільтрація на Sepharose 6B) системах. Визначення амінокислотного складу досліджуваних протеаз здійснювали за допомогою автоматичного амінокислотного аналізатора Т339 (“Microtechna”, Чехія). Ідентифікацію нейтральних моносахаридів ензимів проводили методом хромато-мас-спектрометрії за методом Albershein зі співавт. Результати. Вперше показано, що протеази 1 і 2 B. thuringiensis IMB B-7324 та протеаза B. thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465 мають різні значення молекулярної маси (близько 25,8, 24,2 і 37,0 кДа відповідно) та подібний амінокислотний склад. Рівень полярних амінокислот протеази 1 B. thuringiensis IMB B-7324 в 1,5 рази нижчий, ніж в решти досліджених ензимів. Вперше показано, що дані протеази містять в своєму складі один або два моносахариди. Висновки. Отримані результати демонструють відмінності амінокислотного і моносахаридного складу протеаз з колагеназною, еластазною і фібринолітичною активністю в межах виду B. thuringiensis, що вносить суттєвий вклад в його характеристику.

Ключові слова: Bacillus thuringiensis, протеази, еластазна, колагеназна, фібринолітична активність, молекулярна маса, амінокислотний і моносахаридний склад.

Повний текст (PDF, укр)