Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):15-24. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.015

Біодеструкція ізомерів гексахлорциклогексану природною і
штучно створеною мікробними асоціаціями

Ямборко Н.А.1, Іутинська Г.О.1, Свистунова І.В.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Національний університет біоресурсів і природокористування Українии
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна

Мета. Дослідити особливості деструкції комплексу ізомерів гексахлорциклогексану (ГХЦГ) природною мікробною асоціацією Мікрос і штучно створеною асоціацією Біорем (Pseudomonas putida ІМВ B-7289, Bacillus megaterium ІМВ B-7287, Stenotrophomonas maltophilia ІМВ B-7288), а також окремими культурами-деструкторами – компонентами асоціації. Методи. Мікробіологічні, газова хроматографія, статистичні. Результати. Асоціація Біорем в рідкій культурі розкладає комплекс ізомерів ГХЦГ на 70,9 - 86,7 %. Першим у процес деструкції вступає S. maltophilia ІМВ B-7288 – на 2 - 4-у добу, штами P. putida ІМВ B-7289 і B. megaterium ІМВ B-7287 включаються в процес деструкції на 4 - 7-у добу, що поетапно подовжує період активного мікробного росту і деструкції ГХЦГ. В рідкому середовищі інтенсивніше розкладає ізомери ГХЦГ B. megaterium ІМВ B-7287, в умовах ґрунту – P. putida ІМВ B-7289. Тому доцільним є поєднання B. megaterium ІМВ B-7287, P. putida ІМВ B-7289 і S. maltophilia ІМВ B-7288 в одній мікробній асоціації (Біорем). Висновки. Штучно створена асоціація мікроорганізмів-деструкторів Біорем є перспективною до застосовування як бактеріальний препарат для ремедіації територій, забруднених ГХЦГ.

Ключові слова: мікроорганізми-деструктори, хлорорганічні пестициди, гексахлорциклогексан, ліндан, ремедіація, біодеструкція, біопрепарат.

Повний текст (PDF, укр)