Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):3-14.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.003

Мікробні угруповання та сульфатвідновлювальні бактерії у грунтах,
прилеглих до магістрального газопроводу

Абдуліна Д.Р., Пуріш Л.М., Іутинська Г.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета роботи. Дослідити сульфідогенні мікробні угруповання і сульфатвідновлювальні бактерії із ґрунтів, прилеглих до поверхні магістрального газопроводу. Методи. мікробіологічні, біохімічні, молекулярно-біологічні. Результати: У мікробних угрупованнях ґрунтів прилеглих до магістрального газопроводу «Союз» (Івано-Франківська обл. Україна) були виявлені залізовідновлювальні, дентірифікувальні, амоніфікувальні, тіонові та азотфіксувальні бактерії серед яких домінуючими були сульфатвідновлювальні бактерії. Виділено 4 чисті культури сульфатвідновалювальних бактерій та  визначено їхні морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні характеристики. У жирнокислотному складі клітин сульфатвідновлювальних бактерій, виявлено 14 жирних кислот з довжиною ланцюга від С10 до С18. За даними часткового секвенування гену 16S рРНК ізолят К1 мав 90 %-у гомологію до послідовності Desulfovibrio desulfuricans ATCC 27774 (R074858.1), ізолят К2 – 92 %-у гомологію до Desulfovibrio sp. D4 (AF192155), а ізолят К1/3 – 95 %-у гомологію до Desulfotomaculum kuznetsovii DSM 6115 (CP002770.1). Заключення. За данними фенотипових, хемотаксономічних та молекулярно біологічних характеристик сульфатвідновальні бактерії із ґрунтів, прилеглих до поверхні магістрального газопроводу, віднесені до родів Desulfovibrio, Desulfotomaculum.

Ключові слова: сульфатвідновлювальні бактерії, таксономія, ідентифікація, жирнокислотний склад, аналіз послідовності 16S рРНК.

Повний текст (PDF, англ)