2018, том 80, №5

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05

Експериментальні праці 

Мікробні угруповання та сульфатвідновлювальні бактерії у грунтах, прилеглих до магістрального газопроводу
Абдуліна Д.Р., Пуріш Л.М., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):3-14.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.003

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Біодеструкція ізомерів гексахлорциклогексану природною і штучно створеною мікробними асоціаціями
Ямборко Н.А., Іутинська Г.О., Свистунова І.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):15-24. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.015

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив параметрів культивування Penicillium sp. 27 на активність α-L-рамнозидази
Гудзенко О.В., Борзова Н.В., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):25-35. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.025

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Порівняльна характеристика протеаз Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 і Bacillus thuringiensis var. israelensis ІМВ В-7465
Дзюблюк Н.А., Чернишенко В.О., Броварська О.С., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):36-47. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.036

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Генетична гетерогенність штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на основі RAPD-ПЛР аналізу
Буценко Л.М., Пасічник Л.А.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):48-62. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.048

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
Петриченко В.Ф., Кобак С.Я., Чорна В.М., Колісник С.І., Лихочвор В.В., Пида С.В.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):63-75. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.063

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив фунгіцидів на формування, функціонування та пероксидазну активність кореневих бульбочок сої за інокуляції ризобіями, інкубованими з лектином
Павлище А.В., Маменко Т.П., Рибаченко Л.І., Коць С.Я.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):76-89. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.078

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Антибіотична та фітотоксична активності культуральних фільтратів деяких штамів мікроміцетів
Рубежняк І.Г.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):90-97.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.090

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Протиаденовірусна активність препарату неофлазид in vitro
Повниця О.Ю., Білявська Л.О., Паньківська Ю.Б., Науменко К.С., Зелена Л.Б., Загородня С.Д., Атаманюк В.П.

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):98-109. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.05.098

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Ювілеї і дати 

Віра Йосипівна Білай (до 110-річчя від дня народження)

Mikrobiol. Z. 2018; 80(5):110-113. Ukrainian.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)