Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):108-127.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.108

Фітоплазмози біоенергетичних культур

Бжозовська А.1, Дацко М.2, Калініченко А.3, Петриченко В.Ф.4, Токовенко І.П.5

1Політехніка Ченстоховська
вул. Армії Крайової, 19 B, Ченстохова, 42-200, Польща

2Краківський аграрний університет
вул. Міцкевича, 21, Краків, 31-120, Польща

3Опольський університет
вул. Дмовського, 1/3, Ополе, 45-365, Польща

4Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України
просп. Юності, 16, Вінниця, 21100, Україна

5Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

В огляді проаналізовано сучасний стан поширення біопалива в країнах ЄС, США та Україні та його перспективи, приділена увага аналізу нових альтернативних джерел відновлювальної енергії, перевагам і недолікам їх використання, викладена концепція вирощування енергетичних культур в Україні. Розглянуті перспективи використання біоенергетичних культур 2-го покоління. Особлива увага приділена перевагам та особливостям вирощування культур з великим потенціалом продуктивності – верби і тополі. Розглянуті шляхи розповсюдження фітоплазмозів рослин, а також розглянута роль фітоплазм в патології рослин, їх локалізації в клітинах рослини-хазяїна, типові симптоми уражених фітоплазмозом дерев, а також приділена увага розповсюдженню в країнах Європи та Україні фітоплазм, які здатні уражувати перспективні біоенергетичні культури деревних порід.

Ключові слова: біопаливо, відновлювальні джерела, фітоплазма, фітоплазмоз, біоенергетичні культури, верба, тополя.

Повний текст (PDF, англ)