Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):88-95.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.088

Порушення надекспресії про-оксидантних генів олігорибонуклеотидами
під час інфекції вірусу грипу А in vivo

Мельнічук Н.С.1, Рибалко С.Л.2, Ткачук З.Ю.1

1Iнститут молекулярної біології i генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна

2Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМН України
вул. Амосова, 5, Київ, 03038, Україна

Мета. Вивчення впливу олігорибонуклеотидів на експресію генів nos2, xdh, arg2 у легенях мишей під час інфекції вірусу грипу. Методи. Для досягнення мети ми застосували полімеразну ланцюгову реакцію у режимі реального часу та аналіз перекисного окиснення ліпідів. Результати. Надмірну експресію мРНК генів nos2, xdh, arg2 було виявлено після 48-годинного інфікування вірусом грипу. Показано, що олігорибонуклеотиди перешкоджають надмірній експресії генів nos2, xdh, arg2, яка індукована вірусом грипу. Вони також зменшують рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів при інфікуванні вірусом грипу. Висновки. Олігорибонуклеотиди нормалізують підвищену регуляцію про-оксидантних генів, яка індукована інфекцією вірусу грипу. Пригнічуючи надекспресію цих генів, олігорибонуклеотиди знижують рівень перекисного окиснення ліпідів під час інфекції вірусу грипу. Порушення надекспресії даних генів під час інфекції вірусу грипу може бути одним із елементів механізму дії олігорибонуклеотидів, відомого протизапального та протигрипозного препарату.

Kлючові слова: олігорибонуклеотиди, грип, експресія генів nos2, xdh, arg2.

Повний текст (PDF, англ)