Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):69-77. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.069

Мікобіота зерна Рanicum miliaceum L. в Поліссі та Лісостепу України

Ключевич М.М., Столяр С.Г.

Житомирський національний агроекологічний університет
бульвар Старий, 7, Житомир, 10002, Україна

Мета. Визначення патогенної мікобіоти та встановлення її видового складу в результаті проведення фітопатологічної експертизи зерна проса посівного. Методи. Зразки для дослідження були відібрані впродовж 2013–2015 рр. у науково-дослідних установах (дослідні поля Житомирського національного агроекологічного університету та Інституту сільського господарства Полісся НААН) і сільськогосподарських підприємствах різних форм власності Житомирської, Рівненської, Вінницької, Хмельницької та Чернігівської областей. Для виявлення епіфітної та ендофітної мікобіоти зерна застосовували загальноприйняті мікологічні та фітопатологічні методи досліджень (накопичувальної культури та прямої інокуляції зразків на поживне середовище). Результати. Встановлено, що зерно проса посівного щорічно уражалося патогенами грибної етіології в межах від 11 до 45 % у Поліссі та від 5 до 20 % у Лісостепу, які представлені видами Sphacelotheca destruens (Schltdl.) J.A. Stev. & Aar. G. Johnson, Bipolaris panici-miliacei (Y. Nisik.) Shoemaker, Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc., F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg, F. sporotrichioides Sherb., Magnaporthe grisea (T.T. Hebert) M.E. Barr, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Ascochyta sp. Виявлено сапрофітну мікобіоту: Rhizopus nigricans Ehrenb. та Mucor mucedo Fresen. Визначено просторову частоту трапляння видів мікроміцетів насіння проса посівного. Домінуючим видом у Поліссі був B. panici-miliacei (Y. Nisik.) Shoemaker (66,7 %). До видів, що трапляються часто, віднесено A. alternata (57,1 %) у Поліссі та B. panici-miliacei (31,9 %) у Лісостепу. Решта збудників належать до видів, частота трапляння яких не перевищувала 27,8 %. Висновки. Встановлено, що насіннєвий матеріал був більш інфікований патогенними мікроорганізмами в Поліссі, ніж у Лісостепу, що залежало від погодних умов, які склалися у період вегетації проса посівного. Встановлено, що найпоширенішими патогенами насіння є B. panici-miliacei і A. alternata як у Поліссі, так і в Лісостепу України.

Ключові слова: Рanicum miliaceum L., зерно, мікобіота, видовий склад, частота трапляння.

Повний текст (PDF, укр)