Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):41-54. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.041

Серологічні особливості бактерій Pseudomonas syringae агроекосистем зернових культур

Пасічник Л.А., Буценко Л.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчити особливості серогрупування штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, ізольованих із пшениці і сегетальної рослинності агроекосистеми пшениці за різних систем землеробства. Методи. Мікробіологічні – вирощування бактерій на живильних середовищах, серологічні – отримання О- і ОН-антигенів за методом Грасе, реакція аглютинації та подвійної дифузії в агарі. Результати. За серологічними властивостями патогенні штами P. syringae pv. atrofaciens, ізольовані із пшениці, розподілені на чотири серологічні групи (II, IV, V, VI) за схемою серогрупування фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae, розробленою Л.Т. Пастушенко та І.Д. Симонович. В популяції збудника переважали штами серогрупи IV. Штами P. syringae pv. atrofaciens, ізольовані із поверхні зовні здорових рослин пшениці, належали до серогрупи II. Виділені із бур’янів штами P. syringae pv. atrofaciens за антигенним складом належать до п’яти серологічних груп (I, II, IV, V, VI). Більшість штамів належать до серогрупи ІV (53 %), менша кількість – до серогруп ІІ (22 %) і VІ (13 %). Висновки. Встановлено, що штами P. syringae pv. atrofaciens, виділені із пшениці і бур’янів, які ростуть в посівах пшениці, гетерогенні за антигенним складом. Виявлено високий ступінь серологічної спорідненості штамів P. syringae pv. atrofaciens, виділених із сегетальної рослинності агроекосистем пшениці, зі збудником базального бактеріозу зернових культур. Уперше в агрофітоценозі пшениці виявлено штами збудника, які належать до серогрупи І, що свідчить про ширший набір антигенних детермінант у штамів, ізольованих із бур’янів.

Ключові слова: Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, пшениця, сегетальна рослинність, серологічні групи.

Повний текст (PDF, укр)