Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):3-12.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.003

Антимікробна активність деяких ефірних олій на клінічні ізоляти роду Candida

Кривцова М.В.1, Когуч Т.Т.1, Саламон І.2, Співак М.Я.3

1Ужгородський національний університет
вул. Волошина, 32, Ужгород, 88000, Україна

2Пряшівський університет
вул. 17 Листопада, 1, Пряшів, 08116, Словакія

3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Вивчити склад умовно патогенної супутньої мікробіоти у хворих на туберкульоз легень та визначити чутливість ізолятів до ефірних олій та антибіотиків. Методи. Чутливість мікроорганізмів до антибіотиків та антимікробну активність ефірних олій визначали з використанням диско-дифузійного методу. Біохімічний склад ефірних олій визначали методом газової хроматографії. Результати. Дослідження показали, що домінуючими представниками супутньої мікробіоти, ізольованої з мокроти хворих на туберкульоз, були мікроскопічні гриби роду Candida, які виділяли у 70 % випадків. Встановлено, що більшість штамів, навіть антибіотикорезистентних, були чутливими до ефірної олії Thymus vulgaris L. Помірною антибактеріальною активністю характеризувались ефірні олії Hyssopus officinalis L. та Rossmarinus officinalis L. Чутливість до Mentha piperita L. і Salvia officinalis L. була штамоспецифічною. Антимікозної активності ефірної олії Matricaria chamomilla L. не виявлено. Висновки. За рівнем антимікотичної активності ефірні олії можна розмістити у ряді зниження протимікробної дії від Thymus vulgaris L., що характеризувалась найвиразнішою антимікробною активністю, до Hyssopus officinalis L., Rossmarinus officinalis L., Mentha piperita L., Salvia officinalis L. Отримані результати вказують на актуальність подальших досліджень впливу ефірних олій на мікроорганізми, у тому числі з множинною резистентністю до антибактеріальних лікарських препаратів.

Ключові слова: Сandida, ефірні олії, антибіотикорезистентні мікроорганізми, антимікозна активність.

Повний текст (PDF, англ)