Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):103-114.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.103

Поширені вірусні хвороби, що загрожують вирощуванню зернових культур в Україні

Снігур Г.О., Петренко С.М., Кот Т.Г., Шевченко О.В., Поліщук В.П.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ, 01033, Україна

Мета. Вірусні хвороби є одним з визначальних факторів якісних та кількісних показників урожаю зернових культур – ключового елементу забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Метою роботи була оцінка поширення найбільш небезпечних вірусів злакових культур в агроекосистемах, використовуючи різні методи діагностики. Методи. Для ідентифікації вірусів у відібраних зразках використовували імуноферментний аналіз в модифікації DAS-ELISA із застосуванням комерційних тест-систем до 12 вірусів злакових. Для прямого виявлення вірусних часток застосовували метод трансмісівної електронної мікроскопії. Результати. Протягом 15 років проводилиcь обстеження зернових колосових культур на предмет вірусних інфекцій у різних областях України. Для діагностики вірусів відбирали рослини з характерними симптомами (мозаїкою, зміною кольору листків та ін.). В результаті проведеної роботи в агроценозах України виявили віруси, що передаються членистоногими: Barley yellow dwarf virus-PAV, Barley yellow dwarf virus-MAV, Cereal yellow dwarf virus-RPV, Wheat streak mosaic virus та Wheat dwarf virus. Періодично ідентифікували Brome mosaic virus, Barley stripe mosaic virus та деякі ґрунтові віруси, зокрема, Wheat spindle streak mosaic virus, Soil-borne cereal mosaic virus, Soil-borne wheat mosaic virus і Barley mild mosaic virus. Висновки. Основну небезпеку для вирощування зернових культур в Україні складають Barley yellow dwarf virus-PAV, Wheat streak mosaic virus та Wheat dwarf virus. За останні 15 років в Україні в значній мірі збільшилась кількість і розповсюдженість вірусів, що уражують зернові культури.

Ключові слова: зернові культури, Barley yellow dwarf virus-PAV, Barley yellow dwarf virus-MAV, Cereal yellow dwarf virus-RPV, Wheat streak mosaic virus, Wheat dwarf virus, Brome mosaic virus, Barley stripe mosaic virus, Wheat spindle streak mosaic virus, Soil-borne cereal mosaic virus, Soil-borne wheat mosaic virus, Barley mild mosaic virus.

Повний текст (PDF, англ)