Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):90-102. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.090

Ентомопатогенні бактерії Bacillus thuringiensis – регулятор чисельності
нутового мінера (Liriomyza cicerina Rd.) в біоценозі

Лісовий М.М.1, Таран О.П.1, Дем’янюк О.С.2

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, Київ, 03041, Україна

2Інститут агроекології і природокористування НААН України
вул. Метрологічна, 12, Київ, 03143, Україна

Мета. Визначити патогенність нового штаму Вacillus thuringiensis 0376 та порівняти його властивості з відомими штамами В. thuringiensis var. kurstaki 0293 і В. thuringiensis var. thuringiensis 994 для біологічного регулювання чисельності нутового мінера. Методи. Польову вибірку, збір, аналіз та зберігання зразків природних популяцій комах проводили за загальноприйнятими методиками в ентомології, екології, мікробіології. Скринінг штамів-ентомопатогенів здійснювали в місцях масового розмноження та чисельності комах, де можливі спалахи спонтанних епізоотій, за оригінальними методиками. Мікробіологічні аналізи (отримання чистих культур, приготування послідовних розведень мікробних суспензій, культивування на рідких та агаризованих поживних середовищах та ін.) здійснювали загальноприйнятими методами. Результати. З трупів імаго зернової молі виділено бактерії штаму (0376), який за ознаками споро- і кристалоутворення віднесений до групи В. thuringiensis. На 10 добу досліду загибель личинок колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata Say.) при використанні штаму В. thuringiensis 0376 складала 100 % (при загибелі у контролі − 2,3 %). Перевірено ефективність отриманої рідкої спорової культури на личинках колорадського жука. Досліджено вплив бактеризації мікроорганізмами різної функціональної дії насіння і вегетативної маси на урожайність різних сортів нуту. Встановлено, що обробка рослин нуту бактеріями штаму В. thuringiensis 0376 дозволяє знизити їх ураженість мінуючим фітофагом Liriomyza cicerina Rd. на 44,4 − 71,2 % і підвищити урожайність сортів в середньому на 0,9 − 6,2 ц/га порівняно до контролю. Висновки. Інсектицидна ефективність бактерій штаму В. thuringiensis 0376 проявлялась в кількості мін на рослину нуту (111,6 − 152,4) залежно від сорту, тоді як в контрольному варіанті ці показники становили 202,0 − 342,0 мін. Проведені дослідження свідчать про те, що новий штам В. thuringiensis 0376 проявляє суттєву біологічну ефективність щодо регуляції чисельності нутового мінера (Liriomyza cicerina Rd.).

Ключові слова: Bacillus thuringiensis, ентомотоксична дія, штам, препаративна форма, фітофаг, нут.

Повний текст (PDF, укр)