Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):53-65. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.053

Генетичне профілювання фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas – збудників
мокрого водянистого гниття люпину

Данкевич Л.А., Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Для коректної видової ідентифікації та оцінки групової гетерогенності було проведено фінгепринтування геномів ізольованих нами Pseudomonas sp., колекційних штамів "Pseudomonas xanthochlora", а також типових представників виду Pseudomonas marginalis та п’яти біоварів виду Pseudomonas fuorescens. Методи. В ході досліджень було використано мікробіологічні, молекулярно-генетичні (REP-ПЛР) методи та методи молекулярної філогенетики (UPGMA). Результати. Оцінена генетична гетерогенність ізольованих Pseudomonas sp. та колекційних "Pseudomonas xanthochlora" штамів. Встановлено значну спорідненість ізольованих Pseudomonas sp. і колекційних "Pseudomonas xanthochlora" штамів із типовим штамом Pseudomonas marginalis pv. marginalis 9175T за BOX, REP та ERIC-профілями. Висновки. BOX, ERIC і REP-профілювання геному збудника мокрого водянистого гниття люпину виявило незначну генетичну гетерогенність даної групи штамів (від 6 до 9 % гетерогенності) та близьку їх спорідненість з представниками виду Pseudomonas marginalis (94 − 91 % гомології BOX, ERIC і REP-профілів). Подібність результатів BOX і ERIC-профілювання геному збудника мокрого водянистого гниття люпину може бути корисною для швидкої коректної діагностики даного збудника, особливо, у випадку масового ураження рослин.

Ключові слова: ідентифікація, генетична гетерогенність, REP-ПЛР, "Pseudomonas xanthochlora", Pseudomonas sp.

Повний текст (PDF, укр)