Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):40-52.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.040

Зміни жирнокислотного складу клітин Сhlorobium limicola IMB K-8
за впливу купрум (II) сульфату

Сегін Т., Гнатуш С., Масловська О., Василів О.

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів, 79005, Україна

Мета. Встановити зміни жирнокислотного складу клітин зелених сіркобактерій Chlorobium limicola ІМВ К-8 за впливу купрум (ІІ) сульфату. Методи. Мікробіологічні, біохімічні, біометричні. Результати. Встановлено зростання вмісту довголанцюгових насичених жирних кислот, зокрема пентадеканової, гексадеканової, гептадеканової і октадеканової, у клітинах C. limicola ІМВ К-8 за впливу купрум (ІІ) сульфату у концентраціях, які зумовлювали зниження накопичення біомаси до 70 %. Одними з перших реакцій адаптації клітин C. limicola ІМВ К-8 за цих умов є цис/транс ізомеризація мононенасичених жирних кислот і синтез жирних кислот з циклопропановим кільцем. Підтримання необхідного рівня текучості мембрани за цих умов забезпечують жирні кислоти з розгалуженим карбоновим ланцюгом. Висновки. Під впливом купрум (ІІ) сульфату на клітини C. limicola ІМВ К-8 змінюється жирнокислотний склад мембран, що забезпечує зростання їх текучості, та, ймовірно, сприяє більш ефективному викачуванню іонів Cu2+ з клітини.

Ключові слова: зелені фотосинтезувальні бактерії, Chlorobium limicola, іони Cu2+, жирні кислоти.

Повний текст (PDF, англ)