Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):29-39. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.029

Поліфазний таксономічний аналіз та біологічно активні
сполуки штаму Pseudomonas sp. 2303

Клочко В.В., Чугунова К.О., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Визначення таксономічного статусу штаму Pseudomonas sp. 2303 і вивчення його біологічної активності. Методи. Виділення бактеріальної ДНК, ампліфікація і сіквенс гена 16S рРНК, вивчення культуральних, морфологічних, фізіолого-біохімічних властивостей і антагоністичної активності. Трансмісійна електронна мікроскопія, газова хромато-мас-спектрометрія. Результати. Філогенетичний аналіз послідовності гена 16S рРНК штама Pseudomonas sp. 2303 (1334 п.н.) і представників роду Pseudomonas виявив 100 % ідентичності з геном типового штаму P. synxantha АТСС 9890Т, а також з флюоресціюючими видами P. gessardii і P. libanensis. Останні відрізнялися від досліджуваного штаму за своїми фенотиповими властивостями. Жирнокислотний аналіз показав, що до складу Pseudomonas sp. 2303 входять характерні для псевдомонад C16:0, C16:1, C18:1, 2OHC12:0 кислоти, вміст яких був подібний до такого ж у типового штаму P. synxantha. Штам Pseudomonas sp. 2303 характеризувався високою антагоністичною активністю по відношенню до бактерій і грибів. Висновки. На основі результатів поліфазного таксономічного аналізу штам Pseudomonas sp. 2303 було віднесено до виду P. synxantha і включено в Українську колекцію мікроорганізмів як P. synxantha УКМ В-399 (сіквенс задепоновано в Genbank під номером MF196188). Запропоновано ряд діагностичних ознак (синтез феназин-1-карбонової кислоти, нездатність до утворення левану з сахарози, засвоєння деяких джерел вуглецю), які дають змогу відрізняти вид P. synxantha від близькоспоріднених йому видів.

Ключові слова: поліфазний таксономічний аналіз, види Pseudomonas synxantha, P. gessardii, P. libanensis, жирнокислотний склад, антагонізм, синтез феназин-1-карбонової кислоти.

Повний текст (PDF, рос)