Mikrobiol. Z. 2018; 80(3):15-28. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.03.015

Взаємодія бактерій з твердими матеріалами та наноматеріалами як основа нових біотехнологій

Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

У відділі мікробіологічних процесів на твердих поверхнях досліджуються особливості взаємодії метанотрофних, азотфіксувальних, фосфатмобілізувальних та інших груп мікроорганізмів з твердими матеріалами, в тому числі наноматеріалами різної природи, з метою визначення особливостей впливу цього процесу на фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів, розробки новітніх біотехнологій. Вперше запропоновано застосовувати метанотрофні бактерії для зниження метановиділення з вироблених просторів вугільних шахт. Застосування цієї біотехнології дозволило знизити метановиділення на вуглевидобувну дільницю на 47 - 60 %. Встановлено, що контактна взаємодія мікроорганізмів з наночастками різної природи підвищує ростову активність, життєздатність клітин за впливу негативних факторів середовища та при їх розпилювальному висушуванні. Розроблено біотехнологію підвищення виходу життєздатних клітин при отриманні бактеріальних препаратів методом розпилювального висушування, що була впроваджена у виробництво препарату Літосил. На основі взаємодії високоактивних штамів фосфатмобілізувальних бактерій Bacillus subtilis ІМВ В-7023 та азотфіксувальних бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 з наночастками природних мінералів розроблена біотехнологія отримання комплексного бактеріального препарату Азогран. Він значно покращує ріст і розвиток декоративних, квіткових та інших рослин і підвищує врожайність технічних, зернових та овочевих культур на 18 - 37 %. Препарат Азогран впроваджений у виробництво.

Ключові слова: метанотрофні бактерії, Bacillus subtilis, Azotobacter vinelandii, фізіолого-біохімічна активність, наноматеріали, мікробні біотехнології.

Повний текст (PDF, укр)